Cyfrowy system powiadamiania Grupa Patrizia 

Cenimy sobie uczciwość, rzetelność i przejrzystość.

Zgodność z przepisami prawa, zasadami i regulacjami wewnętrznymi jest najwyższym priorytetem dla Grupy PATRIZIA [(obejmuje PATRIZIA SE i jej bezpośrednie lub pośrednie spółki stowarzyszone ("Grupa PATRIZIA")]. Tylko wtedy, gdy będziemy działać zgodnie z prawem i uczciwie, będziemy chronić firmy z grupy PATRIZIA, ich pracowników oraz naszych partnerów biznesowych, klientów, usługodawców i ich pracowników. System zgłaszania nieprawidłowości otrzymuje konkretne sygnały o potencjalnych nadużyciach ze strony pracowników Grupy PATRIZIA.

Wymaga to uwagi i chęci wszystkich do wskazywania naruszeń zasad w przypadku konkretnych informacji. Można je poufnie zgłosić do systemu sygnalistów - w każdej chwili. Dotyczy to np. naruszania przepisów prawa, takich jak prawo antymonopolowe, korupcji, łamania praw człowieka, kradzieży czy dyskryminacji.

Ochrona wszystkich zainteresowanych

System whistleblower gwarantuje największą możliwą ochronę dla osób zgłaszających nieprawidłowości i osób, których one dotyczą. Dochodzenie jest wszczynane dopiero po dokładnym zbadaniu informacji i jeśli istnieją konkretne przesłanki świadczące o naruszeniu przepisów. Informacje są rozpatrywane w uczciwym i poufnym procesie. Dyskryminacja, zastraszanie lub wrogość, do których dochodzi z powodu zgłoszenia do firmowego systemu informowania o nieprawidłowościach, będą badane i karane zgodnie z tym samym procesem.

Tworzenie raportu - ale robienie tego dobrze!

Po otrzymaniu informacji nasz usługodawca przetwarza je z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad proceduralnych (np. poufność, ochrona sygnalistów). W celu rozpatrzenia spraw i, w razie potrzeby, wszczęcia odpowiednich działań dochodzeniowych, często konieczny jest dialog z osobą zgłaszającą nieprawidłowości. Dlatego ważne jest, aby whistleblowing był sformułowany jak najbardziej konkretnie. Pomocne jest, jeśli przy tworzeniu raportu weźmiesz pod uwagę pięć pytań:

    Kto - O kogo chodzi? Kogo to dotyczy?
    Co? - Co się stało? Opisz stan faktyczny sprawy.
    Kiedy? - Kiedy był ten incydent?
    Jak - jak często to się działo?
    Gdzie - Gdzie doszło do zdarzenia?


Osoby zgłaszające nieprawidłowości powinny upewnić się, że opisy mogą być zrozumiałe również dla osób spoza danej dziedziny. W tym celu warto, aby byli oni dostępni w przypadku dalszych pytań. Jeśli jest taka wola, ale ma być zachowana anonimowość wobec zewnętrznego oficera compliance i spółki, sygnaliści mogą korzystać z anonimowych kanałów raportowania.

Oprócz eksperta ds. sygnalistów, w przetwarzanie wskazówek mogą być zaangażowane także inne jednostki w firmie. W przypadku uzasadnionych wskazówek, Compliance Officer PATRIZIA SE zwykle bada fakty sprawy, w razie potrzeby z pomocą innych wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertów. Zewnętrzny specjalista ds. zgodności współpracuje również z działem kadr w celu wyjaśnienia sprawy i inicjuje działania, jeśli są one konieczne. Jeśli dotyczy to spółek zależnych PATRIZIA, odpowiednie firmy są odpowiedzialne za przetwarzanie informacji we własnym zakresie. 

Zgłaszanie naruszeń - ale gdzie?

Compliance Beratung + Service GmbH jest naszym centralnym punktem kontaktowym dla zgłoszeń naruszeń przepisów. Prosimy o kontakt z naszym dostawcą usług za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów.

Najlepiej skorzystać z formularza online.

Skorzystaj również z naszych innych kanałów raportowania

Jak chroni Cię nasz system informowania o nieprawidłowościach

  • System jest jak szafka, dostępna z dwóch stron.
  • Twoje dane i pliki są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.
  • Nie zbieramy i nie otrzymujemy żadnych danych umożliwiających Twoją identyfikację.
  • Śledzenie techniczne do Ciebie nie jest możliwe.